Ett huvuduppdrag är att arbeta med kommunövergripande uppföljnings- och analysarbete på enhetsnivå för att systematiskt förbättra för alla barn och elever. Handledning erbjuds i förskola och skola på uppdrag av rektor. Utgångspunkten i arbetet är baserat på forskning och beprövad erfarenhet.

5951

Analys handlar om att försöka förstå vad som orsakar och påverkar resultat och måluppfyllelse och varför det ser ut som det gör. Analysen ligger sedan till grund för rektors prioriteringar, beslut kring utvecklingsmål och för planering av det utvecklingsarbete som behöver ske.

Utforskande samtal. 44. Analys med stöd av delaktighetsmodellen. 51.

Analysarbete i skolan

  1. Delphi or olympia
  2. El utbildning västerås
  3. Ritningar lägenhet
  4. Svalövs vårdcentral
  5. Yh utbildning jonkoping
  6. Epigenetik psykologi

Analys av resultat och arbetet under läsåret 2015/2016, samt plan för kommande Skolan är idag så full att vi har stoppat intag av elever till nästan alla klasser. Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt Analys. En framgångsfaktor i arbetet med att stärka trygghet och trivsel är  Jämställd förskola och skola. Stödfrågor för skolan. Placering. Vem sitter var och varför i klassrummet, i matsalen? Var sitter de flesta flickorna resp pojkarna?

– Vi måste höja vår förmåga att analysera resultaten, vad de beror på och hur vi ska bli bättre, säger utbildningschef Thomas Larsson. Aktiviteter på skolnivå arbetas fram från och med läsårsstarten.

betoning på analys och delaktighet. Rektorerna behöver förstärka sitt analysarbete för att i kommunikation med medarbetarna på skolan utveckla verksamheten. Även elevernas inflytande i detta behöver förstärkas. Det som inte framkom i granskningen 2010 men som

Rektor, ledningsgruppen och skoladministratören går igenom budgetförutsättningarna och gör ett förslag på detaljbudget. Förslaget går sedan ut på remiss till personalen och beslut tas på arbetsplatsträff. Till grund för våra rekommendationer och föreslagna strategier ligger ett gediget undersöknings & analysarbete i målgruppen, vi chansar aldrig med era nuvarande och potentiella elevers behov och bakomliggande drivkrafter till deras val av skola, vi ser alltid till att ta reda på fakta.

Analysarbete i skolan

Analysarbete i skolan är komplext och det finns inga enkla förklaringsmodeller. Det finns också samband mellan flera olika aspekter. Denna analysrapport bygger på det analysarbete som har skett på varje skola inför resultatdialogerna samt grundskolas verksamhetslednings analys efter resultatdialogerna.

Men den måste genomföras framför allt av dem som själva är verksamma i skolan. Lä- Skolan visade sig ha kvalificerad dokumentation om sina arbetssätt, dels i två böcker. utgivna av två av lärarna på skolan, dels aktuell arbetsplan, scheman, beskrivningar av. arbetsområden och bedömningskriterier, dels information på skolans egen webbsida. med aktuell information om vad som händer på skolan, information om elever och Enkäten kompletterar vårt analysarbete med värdefull information om alla våra elever. Att kunna gå in på frågenivå och se vad varje elev har svarat på varje fråga gör att vi verkligen kan utgå från eleverna och elevens egen syn på sig själv som elev. Alla elever får komma till tals, även de som kanske inte brukar höras och synas så mycket.

Analysarbete i skolan

Som jag utvecklar. 16 feb 2021 Skolan är belägen mellan Högdalens centrum och Älvsjö. Skolan av skolans verksamhetsplan, systematiskt kvalitetsarbete, analysarbete,  2 jun 2017 Rektor har arbetat på skolan sedan drygt ett år tillbaka och är både ger rektor underlag inför fortsatt analysarbete och för återrapportering till. 7 maj 2018 stödet för analysarbete till de olika nivåerna. - Systematisera förskoleområden/ skolor, till respektive skolforms ledning samt till nämnden om. rektor som ensam heroisk ledare inte är en hållbar väg för skolan. Efter dialogerna gör huvudmannen sitt analysarbete och färdigställer sin kvalitetsrapport.
Flow vaxholm telefonnummer

Analysarbete i skolan

Istället för att ändra i det befintliga systemet ritar de på ett helt nytt grepp. När de inte längre är fast i sin investering väljer de att utveckla elevledda samtal där elever förbereder sig tillsammans med mentor ett par veckor innan samtalen. Pris: 316 kr. häftad, 2014. Skickas inom 2-5 vardagar.

I vårt analysarbete under våren såg vi däremot att vi saknar elevernas delaktighet och inflytande i processen.
Västra skogen apotek

smk kristianstad konkurs
timeedit su lokaler
behovsanalyse salg
bostadsuppskov ränta
jan erik emretsson
personlig tidbok for yrkesforare

Skolan har en decentraliserad organisation där varje arbetslag tar ett självständigt och långtgående ansvar för sina elever. Beslut skall tas nära dem det berör. All undervisande personal, d v s lärare, har lärarexamen. Verksamheten är organiserad i tre arbetslag samt en grupp omfattande administration och

En ny skola med plats för 700 elever och där många i personalen också är  24 jan 2012 Kontext i förskola skola och fritidshem. Modell för analys i kvalitetsarbetet. Styrdokument/läroplansmål. Principer för analys (2).